Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Powstaje trzecia edycja poradnika dla studentów „Nowi krakowianie poznają swoje miasto”, adresowanego głównie do studentów z Ukrainy. Tych, którzy chcą pomóc w uaktualnianiu informacji Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej U-WORK zaprasza na spotkanie, które odbędzie się we wtorek, 20 sierpnia o godz. 18.00 na ul. Batorego 2/28.

Nowi krakowianie poznają swoje miasto
Fot. materiały prasowe

– Poradnik zawiera wiadomości, które mogą być pomocne dla studenta-cudzoziemca w nowym mieście. Są informacje o akademikach, klubach studenckich, wypożyczalniach rowerów miejskich oraz o tym, gdzie nie wolno pić alkoholu. Bo to wszystko są informacje ważne dla studenta – mówi Rafał Grabowski, prezes fundacji U-WORK. Poradnik piszą studenci dla studentów, bo oni najlepiej wiedzą, na które wiadomości należy położyć nacisk. Przewodnik jest publikowany w sieci oraz częściowo wydawany w wersji papierowej przy wsparciu finansowym m.in. miasta Krakowa.

Projekt „Nowi krakowianie poznają swoje miasto” jest skierowany do nowoprzybyłych do Krakowa studentów z Ukrainy i Białorusi. Głównym jego celem jest integracja, a także wsparcie i pomoc studentom przyjeżdżającym ze Wschodu na studia wyższe do Krakowa. Uczestnicy projektu otrzymają niezbędną dla nich wiedzę związaną z: systemem zdrowotnym RP, informacje związane z działalnością uczelni i urzędów, możliwościami zaangażowania społecznego oraz życiem kulturalno-rekreacyjnym miasta Krakowa.

Spotkanie redakcyjne otwarte dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się we wtorek, 20 sierpnia o godz. 18.00 w siedzibie Fundacji U-WORK przy ul. Stefana Batorego 2/28.