Park Solvay znajduje się w dzielnicy IX po obu stronach ulicy Kościuszkowców w otoczeniu dawnych zakładów sodowych. Zajmuje powierzchnię 8,79 ha.

Poznaj park Solvay
Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Od wschodu naturalną granicę parku wyznacza potok Urwisko. Zaś od strony zachodniej jest on ograniczony ulicami Niemcewicza i Żywiecką.

Teren parku jest lekko pofalowany i stanowi swoistą oazę zieleni oraz raj dla ornitologów. Występuje tam ponad 40 gatunków drzew i krzewów. Najstarsze okazy osiągają ponad 400 cm w obwodzie. Park wypełnia przestrzeń między istniejącymi wcześniej zabudowaniami i ulicami. Wyróżnia się trzy części o zwyczajowych nazwach: „Sosny”, „Podmokła” i „Leśna”.

Bogata szata roślinna - zarówno drzewa liściaste i iglaste - nadaje temu parkowi charakter leśny. Na większości jego obszaru utworzone są alejki oraz infrastruktura w postaci oświetlenia, ławek oraz koszów na śmieci. Na terenie parku znajdują się pojedyncze budynki, które w większości powstały na tym terenie przed oficjalnym wytyczeniem parku.

Atrakcje:

  • plac zabaw