Trzy firmy zostały zaproszone przez ZIM do licytacji elektronicznej na przygotowanie rozwiązań koncepcyjnych kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę pomiędzy Dębnikami a Salwatorem. Rywalizacja odbędzie się w czwartek, 18 lipca. Zamawiający ma na ten cel kwotę 200 tys. zł.

Kładka Dębniki – Salwator: będzie druga licytacja
Fot. Jan Graczyński

Za tydzień odbędzie się druga licytacja elektroniczna, która ma wyłonić firmę projektową odpowiedzialną za opracowanie koncepcji kładki pomiędzy Dębnikami a Salwatorem. Przypomnijmy, że pierwsze postępowanie w tej sprawie musiało zostać unieważnione ze względu na zaproponowaną cenę, która o ponad 100 tys. zł przekraczała dostępne środki na to zadanie.

Zgodnie z założeniem, nowa kładka ma połączyć brzegi Wisły mniej więcej na wysokości parku Dębnickiego oraz ul. Flisackiej. Firma projektowa będzie miała za zadanie opracować i zaprezentować w formie opisowej i graficznej wielowariantową i wielobranżową koncepcję budowy kładki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także wskazać możliwe warianty usytuowania obiektów inżynieryjnych i zagospodarowanie terenu. Koncepcja ma przedstawiać jedynie rozwiązania, które są możliwe i realne do wykonania oraz które posiadają akceptację rozwiązań konstrukcyjnych i lokalizacji ze strony właścicieli i zarządców terenów, na których są usytuowane oraz zarządców sieci. Chodzi m.in. o uzgodnienie konserwatora zabytków, gdyż teren znajduje się pod ochroną konserwatorską. Dla opracowanych wariantów konieczne będzie uzyskanie opinii zespołu zadaniowego ds. audytów rowerowych.

Wykonawca będzie miał też za zadanie przygotować wycenę szacunkową kosztów realizacji dla poszczególnych wariantów, a także wskazać wariant preferowany, w oparciu o takie kryteria, jak warunki ruchu, bezpieczeństwo, koszt realizacji, niezbędna zajętość terenu, możliwość pozyskania terenu. Następnie Miasto dokona wyboru wariantu, dla którego konieczne będzie w dalszym etapie przygotowanie analizy widokowej oraz szczegółowego studium krajobrazowego.