W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu robót budowlanych w rejonie skrzyżowania ul. Turowicza i Herberta w nocy z niedzieli, 19 maja na poniedziałek, 20 maja planowane jest wdrożenie trzeciego etapu czasowej organizacji ruchu polegającej na poprowadzeniu ruchu kołowego i pieszego po wschodniej stronie skrzyżowania ul. Turowicza i Herberta – informuje spółka Trasa Łagiewnicka.

Z niedzieli na poniedziałek zmiana organizacji ruchu na ul. Turowicza
Fot. Spółka Trasa Łagiewnicka

Jednak z uwagi na zaplanowane na najbliższy tydzień roboty bitumiczne oraz możliwe pogorszenie warunków atmosferycznych spółka Trasa Łagiewnicka zastrzega sobie możliwość zmiany ostatecznej daty wprowadzenia wskazanej organizacji ruchu z możliwością przesunięcia jej wdrożenia na inny dzień tygodnia w okresie 20-26 maja.

O ewentualnej zmianie terminu wprowadzenia nowej organizacji ruchu poinformujemy odpowiednio wcześniej.