Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zakończył w listopadzie kolejny etap prac przy forcie Łapianka. Prace polegały na rewitalizacji terenu wokół budynków fortecznych - łącznie z fortyfikacjami ziemnymi oraz wykonaniem oświetlenia. Została także wybudowana droga dojazdowa do stacji trafo i parkingu a za basteją powstało miejsce spotkań dla harcerzy w formie kręgu.

Kolejny etap prac przy Łapiance zakończony
Fot. Zarząd Budynków Komunalnych

Przy okazji prac dotyczących przywracania pierwotnej formy wałów i stoków fos zostały odkryte kamienne wzmocnienia stoków wraz z elementami odwadniającymi. Aby zapewnić stałe odwodnienie stoków wybudowano także przepust odwadniający pod drogą dojazdową do fortu a same stoki wzmocnione zostały geokratami.  Został także zrewitalizowany i zakonserwowany budynek wartowni bramnej przy wjeździe do fortu. Podczas prac rewitalizacyjnych budynku wartowni ekipa budowlana odkryła fragmenty fundamentów bram i krat fortecznych. W dalszych etapach prac planowanie jest odtworzenie bramy i krat fortecznych.

Koszt tego etapu prac to ok. 2, 5 mln złotych z czego ok. 250 tys. kosztowały prace rewitalizacyjne obiektów kubaturowych a reszta to koszt rewitalizacji terenu fortecznego.

fort Łapianka